Organizing Committee

Patrons 

Prof Dr Jagadish Lal Baidya

Prof AD Bhatta 

Prof BR Joshi

Prof Dr Prem Raj Gyawali 

Prof Dr Rakesh Verma 

Prof Dr Bishwa Raj Joshi 

Prof Dr Chandra Shekhar Agrawal 

Prof Dr Uttam K Sharma

Organizing Joint Secretary

Dr Zubin Silwal

Hospitality and Transportation Sub Committee 

Dr Amit Kumar Shah (Chair)

Dr Deepak Kumar Thakur 

Dr Shambhu Nawal 

 Dr Ramsagar Shah 

Dr Imran Ansari

Dr Kartikesh Mishra

Organizing Chairman

 Dr Mahesh Bahadur Adhikari

 Scientific Chairman

 Dr Pawan Raj Chalise

Organizing Treasurer

 Dr Arvind Kumar Shah

Scientific Sub Committee 

Dr Pawan Raj Chalise (Chair) 

Dr Suman Chapagain 

Dr Baikuntha Adhikari 

Dr Anil Kumar Shah

Dr Purusottam Prajuli 

Dr Rikesh Jung Karkee

Registration Sub Committee 

Dr Arvind Kumar Shah (Chair)

Dr Ghanshyam Sigdel

Dr Shailesh Maharjan

 Dr Akash Chitrakar 

Organizing Secretary 

Dr Bhojraj Luitel

Local Supporting Team 

Dr Umesh Sharma (Radiologist) 

Dr Birendra K Yadav (Radiation Oncologist)

Dr Mukti Devkota

Dr Shashi Singh 

Dr Bashudev Baskota 

Dr Rabin Ratna Ranjitkar 

Dr Santosh Mishra 

Dr Saroj Kumar Yadav 

Dr Amresh Karna

IT, Presentation, Souvenir and Publication Sub Committee 

Dr Manish Man Pradhan (Chair) 

Dr Sunil Regmi 

Dr Sujeet Poudyal

Dr Bipendra DK Rai 

Dr Rudra Dahal 

Dr Anjit Phuyal